Inflacja w 2022 r wyniesie średnio 7,4 proc. ankieta NBP

Ekonomiści oczekują w 2022 r. Wzrostu PKB Polski o 4,3 proc. I referencyjnej stopy procentowej NBP na poziomie 3,0 proc. Amerykanom dość szybko udało się rozpocząć proces spadku inflacji, ale od wielu miesięcy tempo wzrostu cen utrzymuje się na podwyższonym poziomie.

S&P: Średnioroczna inflacja w Polski wzrośnie do 13,3 proc. w 2022 i do 11,5 proc. w 2023

  1. Średnioroczna inflacja w tym roku może utrzymać się poniżej 5 proc.
  2. Jest wyższa od poziomu waloryzacji emerytur zakładanego przez władze, tj.
  3. Po siedmiu dotychczasowych comiesięcznych podwyżkach główna stopa procentowa wzrosła łącznie o 440 pb do 4,5%.
  4. Od końca kwietnia amerykańska waluta potaniała o ponad 3 proc., a USD/PLN zanurkował w kierunku 3,92 zł.
  5. Wyniesie 7,6 proc., czyli więcej niż przewidywane 5,1 proc.

O maksymalnie 100 pb do 7,5 proc. “Wynika z nakładania się w jednym czasie szeregu czynników o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym. Wśród nich na pierwszym miejscu wymienić należy rosnące dynamicznie ceny paliw i energii, co jest zjawiskiem globalnym i dotyczy większości rozwiniętych gospodarek” – czytamy dalej. Ponieważ w latach przed 1997 mieliśmy bardzo wysoką inflację, a w roku 1989 hiperinflację na poziomie 640% stąd przygotowałem ‘skrócony’ wykres – który nie cofa nas dalej niż do 1997 roku. Założeniem tego portalu jest analiza porównawcza inflacji do różnych instrumentów finansowych oraz wskaźników. Stąd bliższe dla mnie jest po prostu porównanie średnich cen sprzed roku do średnich cen z dziś. Czyli inflacja za okres 12 miesięcy.

Inflacja a stopy procentowe w USA

To samo wskazał środowy odczyt. Wolniej rosną ceny np. „Czynniki powyższe powodują, że średnioroczna inflacja CPI w 2022 r.

Obniżka podatku Belki zostanie wdrożona od 1 stycznia 2025 roku

Będzie mieścić się w przedziale 3,7-5,1 proc. Inflacja roczna na grudzień 2022 (czyli na koniec grudnia – w uproszczeniu 31.12)  to 116,6 czyli 16,6%. O tyle wzrosły ceny w roku 2022. I to jest poprawna wartość wzrostu cen koszyka dóbr.

S&P: RPP nie obniży stóp proc. w br.; średnioroczna inflacja wyniesie 5% w 2024 r.

“Przy inflacji 16,1 proc. rząd podnosi pensję minimalną o 19,6 proc. Będziemy mieli Ankarę w Warszawie?” – pyta na Twitterze. “Gospodarcze skutki wojny na Ukrainie z polskiego punktu widzenia są wielowymiarowe. Wzrost ogólnego poziomu niepewności, wpływa negatywnie przede wszystkim na dynamikę nakładów inwestycyjnych, a ta z kolei warunkuje wolumen działalności i konkurencyjność przedsiębiorstw w nadchodzących okresach” – podsumowano. “Kolejnej podwyżki oczekujemy już w lutym, chociaż będzie to posiedzenie nietypowe, bez nowych danych inflacyjnych. Więcej merytorycznych argumentów w postaci danych, a także zaktualizowanej projekcji inflacyjnej, RPP będzie miała w marcu” – dodali.

2022 r., a od lutego do końca II kw. ’22 obowiązywał będzie obniżony VAT na żywność (część produktów). Do wzoru podstawia się średnioroczną inflację, ale ogólną, nie zaś specjalnie ustalaną dla statystycznego emeryta – czyli tzw. To sprawia, że nie zawsze w rzeczywistości skompensuje się utratę wartości świadczenia. Nowe dane GUS są ważne dla seniorów. “Waloryzacja emerytur w marcu 2023 będzie wyższa, niż zaplanował rząd (13.8 proc.). Nie mniej niż 14.8 proc.” – zauważył Oskar Sobolewski, ekspert rynku emerytalnego.

Choć tu trzeba by wprowadzić jakieś dodatkowe wagi dla poszczególnych miesięcy. Nakłady brutto na środki trwałe zwiększą się o 3 proc., a w roku następnym o 2,8 proc. S&P wskazuje na ryzyka dla gospodarki polskiej, w tym procesów inflacyjnych, takich jak eskalacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i dalsze zakłócenia w dostawach energii do Europy, które mogą wpłynąć na Polskę bezpośrednio lub pośrednio – w tym poprzez wywołanie pełnej recesji w strefie euro. Szkolenia systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI), bez uprzedniej, wyraźnej zgody Ringier Axel Springer Polska sp.

Wyniesie 7,6 proc., czyli więcej niż przewidywane 5,1 proc. Maksymalny poziom inflacji CPI będzie miał miejsce w czerwcu 2022 r. (8,3 proc.), a następnie będzie ona się stopniowo obniżać — do 6,2 proc. W grudniu 2022 r.” – powiedział Glapiński. Jak podano w lipcowym raporcie o inflacji, centralna ścieżka projekcji inflacji zakłada, że inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniesie w tym roku 8,9 proc., w roku przyszłym spadnie do 7,5 proc., a w roku 2024 wyniesie 4,2 proc.

Instytut szacuje wzrost PKB w II kw. Instytut przewiduje, że polska gospodarka urośnie o 2,5 proc. R/r w przyszłym roku, a stopa bezrobocia z przewidywanego poziomu 5,1% na koniec br. Wzrośnie do 5,4 proc., co nie stanowi wyzwania w skali makroekonomicznej. Jak wskazano, Marex Spectron rozszerza rozliczanie instrumentów pochodnych o CM i OCC źródłem niepewności dla prognozy stóp procentowych, obok ostatecznego kształtu tarczy antyinflacyjnej i zmiany cen surowców, pozostaje perspektywa zmiany składu Rady Polityki Pieniężnej. Przypomnijmy, że emerytury i renty corocznie od 1 marca podlegają waloryzacji.

Wiele wskazuje, że za ubiegły rok nie będzie realnego przyrostu wynagrodzeń. Szacowane 10-procentowe średnioroczne podwyżki płac zostały bowiem wchłonięte przez galopującą inflację. Dlatego emerytury i renty wzrosną, ale najprawdopodobniej tylko o wskaźnik średniorocznej inflacji. Jednocześnie wiemy że wzrost cen CPI (także dane GUS) za rok 2022 wyniósł 16,6%.

Bank centralny Stanów Zjednoczonych celuje w 2-proc. Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, Broker przegląd Forex.com: korzyści i warunki handlowe firmy że inflacja w tym roku wyniesie 14,2 proc., w 2023 r. – 12,3 proc., a w 2024 r.

Ich zdaniem stopy procentowe w przyszłym roku sięgną 3,5 proc., a ich podwyżki będą skumulowane w I poł. W grudniu 2022 r.” — powiedział Glapiński. Według najnowszego komunikatu GUS średnioroczna inflacja ogółem w 2022 r. Oznacza to wzrost o 9,3 pkt proc.

“Uważamy, że szokowy wzrost cen energii ograniczy popyt. Z biegiem czasu coraz silniej w tym kierunku będą też oddziaływać podwyżki stóp procentowych. Wobec tego spodziewamy się, że inflacja bazowa zacznie wyhamowywać w II poł.’22 r.” – napisano. “Prognozujemy, że Narodowy Bank Polski (NBP) utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie w 2024 r., w obliczu ryzyk dla ścieżki dezinflacji wynikających ze stopniowego wycofywania limitów cen energii, wysokiego wzrostu płac i tempa ożywienia gospodarczego” – czytamy w komunikacie. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 r. W sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarówi usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. Ich zdaniem kwiecień najpewniej był ostatnim miesiącem dużego spadku inflacji bazowej. “Szacujemy, że spadła z 4,6 do 4,0 proc.. W kolejnych miesiącach inflacja bazowa ustabilizuje się na podwyższonym poziomie. Nadal widoczny jest znaczny wzrost cen usług, a utrzymujący się popyt oraz rosnące koszty pracy będą wspierać ten trend” – stwierdzili.

Odczyt opublikowany w środę jest zgodny z przewidywaniami większości ekspertów. Jest też kluczowy z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej. W swojej analizie podkreślali to eksperci banku ING. Odwołali się do piątkowego wystąpienia Adama Glapińskiego. Szef NBP, podobnie Giełda papierów wartościowych w Nowym Jorku jak podczas poprzednich wystąpień, wyrażał zadowolenie ze spadku inflacji CPI w okolice celu, sugerując, że jest to efektem prowadzonej przez NBP polityki pieniężnej. W lipcowym raporcie o inflacji przewidziano wzrost PKB w tym roku na poziomie 4,7 proc., w 2023 r.

Dla porównania w Polsce ten proces rozpoczął się dopiero w marcu 2023 r. Te czynniki – według prezesa banku centralnego – sprawiają, że prognozy inflacji opracowane przez bank zostały mocno podniesione. Według IPAG „stopy procentowe w Polsce wzrosną w 2022 roku jeszcze o około 3 pkt proc.”, podano także w raporcie. S&P Global Ratings podtrzymał prognozę wzrostu stopy referencyjnej do 7,5 proc.

Taki odczyt świadczy o tym, że tempo wzrostu cen jeszcze przyspiesza. W lipcu odnotowano wzrost cen na poziomie 15,6 proc. “W całym 2022 roku tempo wzrostu spożycia gospodarstw domowych wyniesie 4,2 proc., a w roku następnym 2,8 proc. Nieco szybciej rosło będzie spożycie publiczne (czyli w uproszczeniu – wydatki rządowe i samorządowe), dzięki czemu spożycie ogółem wzrośnie o 4,7 w 2022 roku i 3,7 proc. w roku następnym” – czytamy dalej.

Na poziomie 1,4 proc., a w 2024 r. Szybki szacunek GUS opublikowany pod koniec sierpnia mówił o dokładnie takich samych danych – 16,1 proc. Inflacji r/r i 0,8 m/m. Eksperci byli wówczas zaskoczeni tym odczytem i wskazywali, że nadspodziewanie w górę poszły żywność i energia, ale też inflacja bazowa (z ich wyłączeniem) może być bardzo wysoka. Poziom inflacji na koniec marca ukształtował się na poziomie 11% r/r, a według wstępnych danych (tzw. szybkiego szacunku) w kwietniu wyniósł 12,3%, co również jest najwyższym miesięcznym poziomem w XXI wieku, podkreślił Instytut. Dlaczego świadczenia wzrosną tylko o wskaźnik inflacji, skoro we wzorze jest mowa także o 20-procentowej realnej podwyżce wynagrodzeń?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Panier
Retour en haut